Wijkcommissie

Wijkcommissienoorderkwartier Welkom op de informatie pagina van de Wijkcommissie Noorderkwartier.

Het Bestuur van de wijkcommissie draagt zorg voor de uitvoering van de diverse activiteiten, die worden georganiseerd ten behoeve van het onderhouden en verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Noorderkwartier. Het Algemeen Bestuur vergadert meerdere keren per jaar in het Erve Noordik. Deze vergaderingen zijn openbaar en daarom toegankelijk voor iedereen in de wijk. De vergaderdata staan altijd tijdig vermeld op de website te vinden zijn.
Alle genoemde contactpersonen hebben zitting in het Algemeen Bestuur.

Uit het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur gekozen waarin, overeenkomstig de Statuten van de Stichting, tenminste 3 en maximaal 7 leden zullen deelnemen.
Het Dagelijks Bestuur van de wijkcommissie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid en de doelstellingen van de stichting.
Dit betekent dat de leden van het Dagelijks Bestuur ieder een aantal taken onder de hoede hebben, die er tezamen voor moeten zorgen dat de organisatie naar behoren draait.

De leden van het dagelijks Bestuur zijn:

Voorzitter
Dhr. S. Rettensberger
Adres: Grimberglaan 19, 7602BL Almelo
Telefoon: 0622715870
Email: rettensberger@gmail.com 

Secretaris
Dhr. D. Schütte
Adres: Herinckhave 5, 7608 BG Almelo
Telefoon: –
Email: D.Schütte@hotmail.com

Penningmeester
Dhr. P. Walsweer
Adres: Jan Janslaan 69, 7602 VW Almelo.
Telefoon: 0546 871186
Email: p.walsweer@hetnet.nl

Planning en Verhuur
Mevr. M. Meekhof
Adres: Sluiskade Zuidzijde 25, 7607 XZ Almelo.
Telefoon: 0641467325 (na 19.00)
Email: info@ervenoordik.nl

Bestuurslid
Mevr. Vacant
Adres:
Telefoon:
Email:

De bestuurders van stichting ‘Wijkcommissie Noorderkwartier’ ontvangen geen vergoeding.

Oudere notulen:

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin