Informatie adressen

Postadres wijkcentrum:
Erve Noordik
Bosrand 33
7602CH AlmeloTel:0546-860100

Informatie adressen:

Huisartsenpost Almelo Na werktijd of in het weekend 088-5880588
Biljarten Dhr. J. van der Maar 0546-434041
Bingo Mw. H. Boers 0546-866080
Kaartclub Mw. G. Perik 0546-863856
Koersbal Mw. A Oude Breuil
Volkstuinen Dhr. A. Buist 0546-819136
Wijkagent Dhr. B. Roelofs 0900-8844 boet.roelofs@twente.politie.nl
Wijkwethouder Dhr. F.J. Cornelissen 0546-541202 j.cornelissen@almelo.nl
Stadsdeelcoördinator Dhr. H. Radstaak 0546-541881 h.radstaak@almelo.nl
Beheer Mw. Y. Schütte info@ervenoordik.nl
Websitebeheer Dhr. S. Rettensberger 06-22715870 rettensberger@gmail.com

Woon- en Leefmileu
Klachten over losse stoeptegels, kapotte speeltoestellen, onkruid, kapotte lantaarnpalen, vandalisme, zwerfvuil etc.
Al deze meldingen kunnen nu gemeld worden bij het callcenter van de gemeente Almelo
0546-541111
Maar ook via de website van de gemeente Almelo www.almelo.nl kunt u uw meldingen kwijt.