Informatie adressen

Postadres wijkcentrum:
Erve Noordik
Bosrand 33
7602CH Almelo
Tel:0546-860100
M: 06-36376843

Informatie adressen:

Huisartsenpost Almelo Na werktijd of in het weekend 088-5880588
Biljarten Dhr. R. Bakker
Dhr. W. PLatenburg
Dhr. H. de Maat
06-51209756
0546-866727
0546-868796
Bingo Mw. H. Boers 06-13694124
Kaartclub Mw. G. Perik 0546-863856
Koersbal Mw. A Oude Breuil
Volkstuinen Dhr. A. Buist 0546-819136
Wijkagent Dhr. H. Buis 0900-8844
Wijkwethouder Dhr. A. Maathuis 0546-5411111 a.maathuis@almelo.nl
Stadsdeelcoördinator Dhr. H. Radstaak 0546-541111 h.radstaak@almelo.nl
Beheer Mw. Y. Schütte 06-36376843 info@ervenoordik.nl
Websitebeheer Dhr. S. Rettensberger rettensberger@gmail.com

Woon- en Leefmileu
Klachten over losse stoeptegels, kapotte speeltoestellen, onkruid, kapotte lantaarnpalen, vandalisme, zwerfvuil etc.
Al deze meldingen kunnen nu gemeld worden bij het callcenter van de gemeente Almelo
0546-541111
Maar ook via de website van de gemeente Almelo www.almelo.nl kunt u uw meldingen kwijt.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin