presentatie Riolering en waterstanden

Afgelopen dinsdag 16 oktober gaf de Gemeente Almelo ene presentatie omtrent het riool en Grondwaterstanden in de wijken Rosarium en Haghoek.
De presentatie kan je hieronder inzien.
Almelo Noorderkwartier

info over grondwateroverlast: https://www.twentswaternet.nl/grondwateroverlast/

inzicht in meetpunten: http://publiek.twentswaternet.mosgeo.com/

meldpunt wateroverlast: https://www.almelo.nl/grondwateroverlast-melden